مقاله | نمای دوپوسته

از لحاظ ساختاری نمای دو پوسته تشکیل شده از سه لایه کاربردی به طورمعمول شامل پوسته بیرونی با یک لایه شیشه تک جداره و پوسته درونی پیرامون فضای داخل ساختمان که معمولا از شیشه دو جداره تشکیل میگردد، این دو نما کاملا ازهم جدا است و فاصله بین این دو لایه، که بسته به نوع طراحی میتواند اندازه های متفاوتی داشته باشد. با این نوع نما میتوان به جای برپا کردن سیستم تهویه در داخل ساختمان بوسیله عایق حرارتی بین دو پوسته نما، سیستم تهویه طبیعی فراهم کرد. اینگونه نما، تحت شرایط معین میتواند به عنوان راه حلی مناسب به دلیل امکانات فنی و اقتصادی انتخاب گردد، به عنوان مثال در ساختمانهای در معرض سر وصدای خیابان، فشار باد شدید، یا ساختمانهای بلندمرتبه در معرض نورشدید خورشید بسته به روش هدایت هوا در فضای بین دو نما، نمای دو پوسته میتواند به چهار گروه اصلی تقسیم شود:

نمای Second-Skin که هوا در سطح کل نما بین دو پوسته به صورت نامحدود جریان دارد.

نمای Box-Window که هوا در سطح کل نما بین دو پوسته به صورت نامحدود جریان دارد.

نمای Corridor که هوا در فضای بین دو پوسته به صورت افقی در امتداد یک طبقه جریان دارد.

نمای shaft-box که هوا در شفت به صورت عمودی به موازات نما بالا میرود و هوای خروجی از پنلهای نماهای مجاور را مکش مینماید.

1- نمای second skinیا پوسته دوم

این نوع نمای دو پوسته با اضافه کردن یک پوسته دوم شیشه ای به روی کل سطح خارجی ساختمان بوجود می آید. از مزیتهای این نوع نما سادگی به لحاظ فنی و ساختاری میبباشد و قسمتهای متحرک زیادی در پوسته خارجی را شامل نمیشود تا جاییکه مکانیزم تهویه هوا فقط در قسمتهای بالا و پایین نما تعبیه میگردد. و از معایب آن امکان کنترل محدود بر روی محیط داخلی ساختمان میباشد و در نتیجه ریسک دمای بالا در فصول گرم وجود دارد.

2- نمای BOX-Window

نوع دوم که شامل عنصرهای(پنلهای) نما به اندازه ارتفاع هر طبقه در سیستم نما میباشد، هر کاربربه طور اختصاصی میتواند از بالا و پایین آن را باز کند. و از مزایای آن این است که هر یک از ساکنین میتوانند مستقلا هوای محیط داخلی خود را کنترل نماید. و از معایب آن آزادی است که به ساکنین برای کنترل هوا داده میشود زیرا ممکن است برای دیگری اثر معکوس داشته باشد، به طویکه هوای خروجی از یک طبقه برکیفیت هوای ورودی در طبقه زیرین تاثیرگزار باشد.

3- نمای Corridor

در نمای کریدر یا دهلیزی هوا در فضای بین دوپوسته داخلی و خارجی در امتداد هر طبقه جریان دارد. برای مقابه با مشکل تداخل تهویه هوا در طبقات مختلف، این نوع نما با تنظیم توازن هوای ورودی و خروجی پیشرفت پیدا کرد. در بعضی از این نوع، سپرهای صداگیرعمودی در فضای بین دو پوسته به منظور جلوگیری از جریان افقی هوا که منجر به بالا رفتن انتقال سر و صدا بین فضاهای همسایه میشود، استفاده میگردد. گرچه همیشه امکان کار گذاشتن این صداگیرها وجود ندارد زیراکه این نوع نما وابسته به ارتباط افقی میباشد.

4- نمای Shaft-Box

نمای شفت باکس از یک عنصر پنجره و یک شفت خروجی در مدولهای متناوب تشکیل شده است. این نما موثرترین نمای دو پوسته است ولیکن بیشترین پیچیدگی از لحاظ ساخت و ساز و کنترل مهندسی را در بر دارد. باکس ویندو و یا دیگر عناصر نما به طور مجزا هوای خروجی را به شفت تعبیه شده به روی چندین طبقه از نما که به لحاظ کاربردی موثرتر میباشد، میفرستند. ارتفاع شفت وسیله ای برای اثر دودکشی میباشد و تضمین کننده حرکت عمودی هوا در شفت و در نتیجه کارآمدی سیستم میباشد.

5- نمای Alternating

نماهای دو پوسته توضیح داده شده در بالا برای مشکلات الزامات تهویه متغیر راه حل کامل ارایه نمیدهد. یک رویکرد نسبت به این مشکل، پیشرفت نماهای alternating بود. این نوع نما اساسا ساختار نمای یک پوسته دارد که میتواند به صورت موضعی با اضافه کردن یک پوسته دوم به نمای دو پوسته تبدیل شود. در واقع هدف ترکیب منافع سادگی نمای یک پوسته با اثر حایلی نمای دو پوسته است.

در تابستان مقاطع نمای یک پوسته، سرمای لازم برای مقابه با احتمال گرمایش بیش از حد (که بوسیله نمای دو پوسته بوجود می آید) را تامین میکند. در زمستان هوای گرم شده میتواند بوسیله فضای بین دو پوسته نمای دو پوسته مکش شود و انرژی کمتری برلی گرمایش ساختمان احتیاج خواهد بود.

Skylight Skylight Skylight Skylight Skylight Skylight Skylight Skylight Skylight Skylight