محصولات | نما

اسپایدر(سیستم نقطه ای)

سیستم های نقطه ای ، اغلب در کرتین وال برای ایجاد شفافیت و عمق دید برای کارکنان مورد استفاده قرار میگیرد.

این پانل‌های شیشه‌ای با پیچ و مهره یا انبرکی توسط قطعاتی به سیستم متصل شده است. رایج‌ترین این نوع سیستم اغلب به عنوان سیستم "اسپایدر" نامیده می‌شود. در واقع انگشتان فلزی است که باعث حمایت از نمای شیشه ای می شود طراح برای افزایش شفافیت از به حداقل رساندن فریم ساختاری استفاده میکند. چهار اتصال مجهز ، معمولا از فولاد ضد زنگ، که پشتیبانی از پانل شیشه ای در چهار گوشه ی مجاوررا به عهده دارد و رابط پوشش شیشه ای به سیستم ساختاری است. اتصالات اسپایدر به گونه ای طراحی شده است که حرکت سیستم تحت بار محیط زیست، در بازه میدانی مشخص در طول مونتاژ را تحمل کند. انواع سیستمهای اسپایدر در دسترس از ساختار کابل و سیستم های میله ای هستند.

انواع نصب شیشه:

شیشه نقطه ای ثابت – پیچ شده: باعث تثبیت نقطه ای شیشه بر روی دیوار معلق شیشه ای، شده است. این اتصالات مکانیکی با استفاده از پیچ و مهره که از طریق یک سوراخ حفر شده در پانل شیشه ای باعث ایجاد یه رابط ساختاری میشود بر روی شیشه نصب میشود.

پانل های شیشه ای چند لایه مشکل خاصی در محل شروع سیستم نقطه ای ثابت بوجود می آورند. این متد به گونه ایست که اطراف اتصال ثابت به منظور جلوگیری از نفوذ هوا با چسب مهر و موم میشود.

تولید کنندگان و سازندگان شیشه یک فاصله انداز حلقه ای که میتواند اطراف حفره (پیچ) را به این منظور آب بندی کند طراحی کرده اند، که این پیشرفت باعث شده استفاده از این محصول در سراسر جهان سهل تر و رقابتی تر شود.

شیشه نقطه ای ثابت - گیردار:

روش نقطه ای ثابت پیچ شده ، که اشکال آن در نیاز به سوراخ کردن و ایجاد درز انبساط در پانل های شیشه ای است، و شیشه های عایق که احتیاج به الحاق حلقه آب بند در فضای بین پنل های شیشه ای دارد. هر پنل شیشه ای لمینیت یا عایق شده نیاز به ایجاد حداقل هشت سوراخ دارد. پانل شیشه ای لمینیت عایق شده نیاز به حداقل 12 سوراخ است. بدیهی است که، این به هزینه پانل های شیشه ای می افزاید.

روش جایگزین نیاز به حفاری را از بین می برد و به جای بست شیشه ای ، سطح شیشه اغلب به عنوان یک سیستم " صفحه گیردار" نامیده می شود. با نوعی سیستم اسپایدر، که جزء عنکبوتی با چرخش 45 درجه طوری قرار مگیرد که با درزهای شیشه ای منطبق شود.

یک تیغه باریک فلزی از میان مرکز اسپایدر و به موازات اتصالات شیشه ای خارج میشود. یک صفحه گیره دار نسبتا کوچک بر روی سطح خارجی پنل شیشه است که به این تیغه ثابت، متصل میشود و دو پانل های شیشه ای در دو طرف درز را به هم وصل میکند.

انواع ساختارهای تکیه گاهی سطوح شیشه ای:

سیستم های کششی-فشاری (خرپایی):

خر پاها از متداول ترین سیستم های تکیه گاهی برای مهار پانلهای شیشه ای، به ویژه در سطوح وسیع و دهانه های بزرگ هستند. کارکرد معمول این خرپاها تامین مقاومت کافی برای مقابله با نیروهای باد است. مشکل پایداری جانبی خود خرپاها را (در راستای عمود بر صفحه ) معمولاً به کمک کابل ها یا میله های کششی حل می کنند.

ممکن است عبارت سیستم های خرپایی این تصور را ایجاد کند که الزاماً ما باید با عناصر صلب مواجه شویم، حال آن که ساختارهای کش- بستی (مبتنی بر ترکیب عناصر صلب و کابل ) نیز در این دسته می گنجد.

سیستم های کششی:

می توان سیستم های نگهدارنده نماهای شیشه ای را به تنهایی از کابل، سیم، مفتول و یا دیگر عناصر کششی ساخت. نکته حائز اهمیت در سیستم کششی صرف، این است که سیستم تکیه گاهی مرزی به مراتب سنگین تر از دیگر روش هاست زیرا بارهای کششی سنگین که در امتداد کابل ها منتقل می شود را باید در انتها به تکیه گاه های صلب انتهایی انتقال داد

سیستم های فشاری( تکیه گاهی مبتنی بر) مقاطع لوله ای:

مقاطع لوله ای از متداول ترین مقاطع مورد استفاده برای تامین شرایط تکیه گاهی سطوح وسیع شیشه در دیوارها و سقف ها هستند افزون بر نرمی سطح و لطافت آمیخته با این مقاطع، ویژگی کاهش خطر کمانش ، استفاده از مقاطع لوله ای را فراگیر نموده است

Skylight Skylight Skylight