محصولات | نما

نمای دو پوسته

نمای دوپوسته نوعی سیستم ساختمانی شامل دوپوسته می باشد به گونه ای که هوا در حفره میانی آنها جریان پیدا می کند. تهویه هوای حفره به صورت طبیعی، توسط فن و یا به صورت مکانیکی می باشد. مبدا و مقصد هوا به غیر از نوع تهویه در داخل حفره، می تواند با توجه به شرایط آب و هوایی، نوع استفاده، موقعیت، ساعات کاری ساختمان و استراتژی HVAC متفاوت باشد.

پوسته های شیشه ای می توانند تک جداره و یا دوجداره با طول 20 سانتی متر تا 2 متر باشد معمولا به دلیل حفاظت و تولید گرما در فصل سرد ، سایبانهای متحرک خورشیدی در داخل حفره قرار داده شده اند.

هوای حفره میانی بین دوپوسته ممکن است به صورت طبیعی و یا مکانیکی تهویه شود در آب و هوای خنک، افزایش انرژی خورشیدی درون حفره بین دو نما میتواند گردشی به منظور کمک به تهویه مکانیکی و بالا رفتن دمای فضای داخلی ایجاد کند. در آب و هوای گرم دریچه ها تخلیه کننده هوای گرم به خارج هستند. هوای گرم به بالا میرود و به بیرون تخلیه میشود و هوای خنک پشت آن به داخل کشیده میشود. در هر دو مورد فرض بر این است که این نوع پوشش ، ارزش عایق بالاتری نسبت به پوشش شیشه ای ساده دارند. تحقیقات اخیر نشان داده اند که کارایی انرژی مربوط به نمای دو پوسته در هر دو فصل سرما و گرما همچنین آب و هوای سرد و گرم بوسیله استراتژی بهینه سازی تهویه نما میتواند بهبود یابد

Skylight Skylight