محصولات | نما

نرده و حفاظ

حفاظ ( نرده ای) نوعی دیوار کوتاه است که معمولا در کنار راه پله، پل یا ...جای دارد. از ردیفی از میله های کوتاه در راس یک ریل افقی کشیده تشکیل شده است.

نرده- که به آن محور و یا چوب پله نیز می گویند- یک محور قالبی گرد- یا فرمی تراشیده شده از یک قطعه مستطیلی و یا مربعی شکل و یا یکی از اشکال متنوع محوری ساخته شده از سنگ و چوب وگاهی فلز می باشد که بر روی یک پایه ایستاده و از قرنیز دیوار یا دستگیره پله پشتیبانی می کند. این موارد در مجموع نرده را ایجاد میکنند ممکن است محور نرده منحصراً وصف کننده شکلی تراشه ای برگرفته شده از یک جاشمعی برنج و یا نقره، یک محافظ قائم وسایل یا دست ی لوستر برنج و غیره باشد.

Skylight Skylight