مجتمع اداری حکمت

  • محل پروژه | تهران، شهرک آزمایش
  • کارفرما | شرکت تولید و توسعه نیرو
  • مشاور | شرکت تولید و پژوهش بوم‌آور
  • مدیر پروژه | مهندس کریمی
  • سال ساخت | ۱۳۸۷-۸
  • مساحت | ۲۸۴۰۲ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه