آوا نیاوران

  • محل پروژه | تهران، نیاوران
  • کارفرما | شرکت آبادگران، مهندس مفخم
  • مشاور | مهندس خیابانی
  • مدیر پروژه | مهندس ترابی
  • سال ساخت | ۱۳۹۱-۹۲
  • مصالح استفاده شده | --
  • سیستم های استفاده شده | --
  • مساحت | ۸۳۵ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه