چیلک

  • محل پروژه | نوشهر
  • کارفرما | مهندس حاجیان
  • مشاور | مهندس حاجیان
  • سال ساخت | ۱۳۸۸-۸۹
  • مساحت | ۱۴۷۰۰ متر مربع (دو پروژه)

دیتیل اجرایی

نقشه