تالار شهر

  • محل پروژه | جزیره کیش
  • کارفرما | شرکت دناور
  • مشاور | شرکت مهندسین مشاور آتک
  • سال ساخت | ۱۳۸۴
  • مساحت | ۴۰۰۰ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه