مرکز خرید نرگس

  • محل پروژه | تهران، مرزداران
  • کارفرما | شرکت تولید و توسعه نیرو
  • مشاور | شرکت تولید و پژوهش بوم‌آور
  • مدیر پروژه | ناجی‌سازان امین
  • سال ساخت | ۱۳۹۰
  • مصالح استفاده شده | کرتین وال، کامپوزیت، اسپایدر
  • مساحت | ۸۰۰۰ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه