فرودگاه عسلویه

  • محل پروژه | عسلویه
  • کارفرما | شرکت نواحی صنعتی
  • مشاور | شرکت مهندسین مشاور ره‌شهر، مهندس اسکندری‌فر
  • سال ساخت | 1382-83
  • مساحت | ۶۷۸۵ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه