برج گل سنگ

  • محل پروژه | تهران، خیابان نیاوران، سه‌راه یاسر
  • کارفرما | مهندس مفخم و شرکا
  • مشاور | مهندس خیابانی
  • مدیر پروژه | مهندس محمدی
  • سال ساخت | 1386-87
  • مساحت | ۵۰۰۰ متر مربع

دیتیل اجرایی

نقشه