تجارت قزوین

  • محل پروژه | مهندسین مشاور طرح آفرید و همکاران
  • کارفرما | توسعه مسکن آذربایجان
  • سال ساخت | 1391
  • مساحت | ۲۵۴۰۰ متر مربع

نقشه